szkola@weglowka.pl.

12 373 90 90

KONKURS "NAJCIEKAWSZE WARZYWO"

Szkolne Koło Wolontariatu w ostatnich dwóch tygodniach zorganizowało konkurs dla młodszych klas naszej szkoły. Uczestnikami byli chętni uczniowie z klas od 1 do 4 szkoły podstawowej. Wolontariusze zapoznali ich z regulaminem konkursu pt. ,,Najciekawsze warzywo”.  

Konkurs ten miał na celu wyłonienie najciekawszego i oryginalnego wykonania warzywa oraz umożliwienie wszystkim chętnym uczniom zaprezentowanie swoich umiejętności oraz pomysłów. Pracę można było wykonać ręcznie na kartce A4, bądź wykonać pracę przestrzenną. Do wykonania projektu uczniowie mogli wykorzystać bezpieczne materiały według własnego uznania oraz wizji pracy.

Po ostatecznym zebraniu prac oraz ocenieniu ich przez komisję konkursową zwycięzcą konkursu została Kalinka Kułach-Leśniak z klasy 4. Pozostali uczniowie zajmujący kolejne miejsca zostali nagrodzeni dyplomami oraz skromnymi upominkami. Zwycięzcy , a także pozostałym uczestnikom dziękujemy i gratulujemy! Zachęcamy uczniów do brania udziału w kolejnych konkursach.

SKW