szkola@weglowka.pl.

12 373 90 90


W październiku Szkolne Koło Wolontariatu, w związku ze zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych oraz Dniem Zadusznym zorganizowało akcję sprzątania opuszczonych mogił na Węglowskich cmentarzach. Wolontariusze wyrywali chwasty, przerośniętą trawę, wyrzucali stare wiązanki kwiatów oraz wypalone znicze. Działaliśmy w myśl słów poniższego wiersza:

Władysław Broniewski „Zaduszki”

,,W dniu Zaduszek,
W czas jesieni, Odwiedzamy bliskich groby,
Zapalamy zasmuceni
Małe lampki – znak żałoby.
Światła cmentarz rozjaśniły,
Że aż łuna bije w dali,
Lecz i takie są mogiły,
Gdzie nikt lampki nie zapali.”

 

W związku z prowadzoną akcją Szkolne Koło Wolontariatu serdecznie prosi chętne osoby o zapalenie znicza oraz modlitwę na opuszczonych mogiłach naszych Węglowskich cmentarzy.
Z góry dziękujemy.

Szkolne Koło Wolontariatu już od połowy marca prowadziło na terenie naszej szkoły kilka akcji mających na celu pomoc dla Ukrainy, a także Przytuliska Braci Albertynów w Zakopanem.

Pierwszym przedsięwzięciem była sprzedaż kartek dobroczynnych organizacji Sursum Corda. Kolejnym krokiem było zorganizowanie kiermaszu wielkanocnego. Wolontariusze wraz z opiekunem własnoręcznie przygotowali wielkanocne ozdoby i dekoracje, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Obie akcje zakończyły się wielkim sukcesem. Wszystkie zebrane w ten sposób środki zostały przekazane na pomoc Ukrainie.

Ponadto nasi wolontariusze włączyli się w zbiórkę pieniędzy do puszek przy kościele, zorganizowaną przez Parafialny Zespół Caritas. Jej celem było wspomaganie codziennego funkcjonowania uchodźców przebywających w domu rekolekcyjno – wypoczynkowym w Węglówce.

Podobnie jak w zeszłym roku ogłoszona została zbiórka żywności w związku z akcją ,,Jałmużna wielkopostna”. Dzięki zaangażowaniu naszych uczniów udało nam się zebrać na ten cel aż 222 produkty spożywcze, które zostały przekazane braciom Albertynom z Zakopanego.

Dobro, które możemy przekazywać innym, nie jest jedynie zasługą wolontariuszy ale jest udziałem całej społeczności naszej szkoły. Dziękujemy uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz dyrekcji za hojność i chęć niesienia pomocy potrzebującym.


SKW

W marcu Szkolne Koło Wolontariatu zorganizowało akcję wśród uczniów, która miała na celu wykonanie przez uczniów kartek wielkanocnych dla osób starszych oraz opiekujących się chorymi z naszej miejscowości. W akcję włączyli się Ksiądz Proboszcz, Pani Dyrektor, wolontariusze oraz uczniowie poszczególnych klas, nieoceniona okazała się również pomoc doświadczonych pracowników naszej szkoły Pani Ireny Weszka oraz Pana Czesława Smyksy. Wspólnymi siłami udało nam się wykonać ponad 100 kartek, aby każdy senior z Węglówki mógł otrzymać ten drobny upominek przed świętami Wielkanocnymi. Mamy nadzieję, że chociaż troszkę wprowadziły one radości i zadowolenia. Wszystkim osobom dziękujemy za pomoc i życzliwość. 

SKW

 

Szkolne Koło Wolontariatu w ostatnich dwóch tygodniach zorganizowało konkurs dla młodszych klas naszej szkoły. Uczestnikami byli chętni uczniowie z klas od 1 do 4 szkoły podstawowej. Wolontariusze zapoznali ich z regulaminem konkursu pt. ,,Najciekawsze warzywo”.  

Konkurs ten miał na celu wyłonienie najciekawszego i oryginalnego wykonania warzywa oraz umożliwienie wszystkim chętnym uczniom zaprezentowanie swoich umiejętności oraz pomysłów. Pracę można było wykonać ręcznie na kartce A4, bądź wykonać pracę przestrzenną. Do wykonania projektu uczniowie mogli wykorzystać bezpieczne materiały według własnego uznania oraz wizji pracy.

Po ostatecznym zebraniu prac oraz ocenieniu ich przez komisję konkursową zwycięzcą konkursu została Kalinka Kułach-Leśniak z klasy 4. Pozostali uczniowie zajmujący kolejne miejsca zostali nagrodzeni dyplomami oraz skromnymi upominkami. Zwycięzcy , a także pozostałym uczestnikom dziękujemy i gratulujemy! Zachęcamy uczniów do brania udziału w kolejnych konkursach.

SKW

 

Szkolne Koło Wolontariatu składa podziękowania dyrekcji, uczniom, rodzicom i wychowawcą za aktywny udział w akcji ,,Kredkobranie”, której celem była zbiórka nowych przyborów szkolnych i materiałów plastycznych dla potrzebującej młodzieży i dzieci mieszkającej na terenach dawnej Rzeczypospolitej. Wysłana została paczka ważąca prawie 33 kg. Dziękujemy również za bardzo dużą liczbę zebranych par skarpet męskich przeznaczonych dla ubogich z okazji V Światowego Dnia Ubogich. W naszej szkole  zebrano łącznie 108 par. Bez Was nie byłoby to możliwe. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Angelika Woś.