szkola@weglowka.pl.

12 373 90 90

W 1998 roku Grono Pedagogiczne oraz uczniowie uczęszczający wówczas do Zespołu Placówek Oświatowych – to jest Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zdecydowali, że patronem szkoły zostanie Święty Józef. W tym roku mija 25 lat od tego wyjątkowego wydarzenia w życiu naszej „ małej ojczyzny”, czyli Węglówki.
W roku Jubileuszu nadania szkole im. św. Józefa klasa V przygotowała krótki program słowno-muzyczny, który przybliżył wszystkim postać świętego Józefa – Rzemieślnika.
Były wiersze, taniec i entuzjastyczne pieśni religijne, tematycznie związane z naszym patronem. W prezentacji multimedialnej przypomnieliśmy kilka ważnych faktów z życia naszej szkoły. Pojawiły się wspomnienia….

Józef - „ mówiący milczeniem”.

Na kartach Pisma Św. nie odnajdziemy ani jednego słowa, które wypowiedziałby św. Józef, ale on przecież wypowiedział tak wiele, ponieważ mówił czynami. Powiedział swoim życiem, swoją troską, którą otaczał Maryję i Jezusa. Mówił pracą, odpowiedzialnością i siłą. Święty Józef to orędownik ludzi wierzących. Wzywany jest w przeróżnych potrzebach. On, który borykał się z wieloma problemami, aby zapewnić bezpieczeństwo i środki do życia Świętej Rodzinie, rozumie tych, którzy mają podobne problemy i troski.  W ikonografii św. Józef przedstawiany jest zwykle z Dzieciątkiem Jezus na ręku i lilią w dłoni lub dodatkowo z narzędziami ciesielskimi. Święty Józef to wyjątkowa postać. Powinniśmy brać przykład z naszego patrona szkoły i swoją pracą dążyć do świętości.

Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć? ……. - są między nami w szkole i w pracy!

Nauczyciele odpowiedzialni za organizację akademii: mgr Angelika Woś, mgr Aneta Pitak oraz mgr Zofia Trzupek.