szkola@weglowka.pl.

12 373 90 90

Za nami eliminacje do „Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”. W tym roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w gminnych eliminacjach turnieju BRD. Jest to konkurs organizowany co roku wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych. Celem turnieju są działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności poprzez: popularyzowanie przepisów i zasad ruchu drogowego, propagowanie treści nauczania zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu, inspirowanie uczniów i nauczycieli do działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Naszą szkołę na gminnych eliminacjach reprezentowali w tym roku uczniowie kl.5 i uczniowie kl.7, którzy zajęli kolejno III i IV miejsce, a uczeń kl.7 dodatkowo został wyróżniony jako uczestnik, który bezbłędnie przejechał trasę rowerem.

Wszystkim gratulujemy i czekamy na kolejne zawody za rok!