szkola@weglowka.pl.

12 373 90 90

W tym roku szkolnym Rada Rodziców podjęła decyzję o odstąpieniu od grupowego ubezpieczenia uczniów naszej szkoły.

Decyzję o zawarciu polisy ubezpieczeniowej z dowolną firmą pozostawiliśmy rodzicom.