Informacje dla turystów indywidualnych  

 

W październiku Obserwatorium będzie czynne
w soboty i niedziele, w godzinach 11:00 - 16:00
(wejścia 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00).

W październiku obserwatorium będzie czynne w dniach:
3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25.
31.10 Obserwatorium będzie nieczynne.

 

Szczegółowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w trakcie pobytu w Obserwatorium Astronomicznym.

W trosce o zdrowie nasze, oraz odwiedzających nas osób prosimy o przestrzeganie zapisów niniejszego regulaminu!

 • Postanowienia ogólne
   
  • Mając na względzie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. wprowadzający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii, oraz przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
  • Wszystkie zasady i obostrzenia mają na celu udostępnić Obserwatorium dla zainteresowanych w sposób bezpieczny.
  • Pobyt w Obserwatorium Astronomicznym możliwy jest jedynie w godzinach ustalonych przez Organizatora.
  • Szczegółowe informacje o terminach dostępności Obserwatorium Astronomicznego dla Turystów Indywidualnych, jak również zmiany w tych terminach, opublikowane będą na stronie internetowej Organizatora.
  • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wyznaczonych terminów bez podania przyczyny, oraz bez zachowania terminu
 • Zasady bezpieczeństwa
   
  • W Obserwatorium może przebywać maksymalnie 10 osób w pochmurny dzień, gdy zajęcia prowadzone są na sali wykładowej, oraz 20 osób w pogodny dzień, gdy prowadzone są pokazy Słońca.
  • Przed wejściem do Obserwatorium nastąpi obowiązkowy pomiar temperatury.
  • Pobyt w obserwatorium możliwy będzie jedynie po poprawnym wypełnieniu karty pobytu. Karta pobytu wypełniana jest tylko i wyłącznie na potrzeby zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii CoViD-19.
  • Osoby przebywające wspólnie w jednym gospodarstwie domowym mogą wypełnić jedną kartę pobytu.
  • Osoby z objawami infekcji (szczególnie podwyższonej temperatury, kaszlu, złego samopoczucia) proszone są o rezygnacje z udziału w zajęciach.
  • Osoby przebywające w Obserwatorium zobligowane są do bezwzględnego przestrzegania poleceń obsługi Obserwatorium. W przypadku niestosowania się do poleceń obsługi, osoba/y zostaną wyproszone z budynku, bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztu biletu.
  • Na terenie obserwatorium obowiązuje bezwzględny nakaz używania środków ochrony osobistej na usta i nos (maseczka, chusta, przyłbica), oraz ręce (rękawiczki foliowe). Prosimy o ich założenie przed wejściem do obserwatorium.
  • Podczas prelekcji na sali wykładowej środki ochrony osobistej bezwzględnie muszą być założone. Takiego obowiązku nie ma, gdy zajęcia prowadzone są na zewnątrz budynku i zachowany jest odstęp pomiędzy osobami uczestniczącymi w obserwacjach Słońca.
  • Osoby, które nie będą w stanie wytrzymać z zakrytymi ustami i nosem czasu poświęconego na prelekcję prowadzoną na sali wykładowej (około 30 minut) uprzejmie prosimy nie wchodzić na teren Obserwatorium.
  • W przypadku ujawnienia zagrożenia życia lub zdrowia obsługi i zwiedzających Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zrezygnowania z realizacją świadczonych usług, zamknięcia budynku Obserwatorium wraz z powiadomieniem służb sanitarnych.
  • Osoby zwiedzające prosimy o przestrzeganie czasu pobytu w Obserwatorium, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji.
  • W koniecznych przypadkach prosimy o skorzystanie z automatu dozującego płyn dezynfekcyjny.
  • Podczas przebywania w Obserwatorium obowiązuje zachowanie dystansu od innych osób, wynoszącego co najmniej 2 metry.
  • Prosimy w miarę możliwości unikać kontaktu z przedmiotami umieszczonymi w obserwatorium
 • Rezerwacja miejsc
   
  • Organizator nie przewiduje indywidualnej rezerwacji miejsc
  • Wejście do Obserwatorium możliwe będzie po pobraniu numerowanego bloczka
  • Bloczki będą umieszczane przy wejściu do obserwatorium na pół godziny przed pierwszym terminem, oraz 10 minut po rozpoczęciu zajęć we wskazanym terminie.
  • Jednocześnie z bloczkiem będzie konieczność pobrania karty pobytu.
  • Wszelkiego rodzaju materiały pomocnicze będą odkażane po każdorazowym użyciu.

 

ze względu na bezpieczeństwo odwiedzających nas osób, oraz sprzętu zainstalowanego w obserwatorium, aktualnie nie ma możliwości wejścia do kopuł w obserwatorium

 

Podczas pogodnych dni prowadzone są pokazy Słońca, za pomocą lunety Coronado. Teleskop ten, dzięki zastosowaniu odpowiedniego filtra, umożliwia obserwacje m. in. wybuchów na Słońcu. W sprzyjających warunkach można także zobaczyć Wenus. Obserwacje tej prowadzone są tylko i wyłącznie, gdy odległość kątowa planety od Słońca przekracza 20 stopni. Prosimy o wyrozumiałość, nawet w sprzyjających warunkach może nie być okazji przeprowadzić obserwację tej planety.

Obserwacje Słońca, czy też Wenus wymagają bezchmurnego nieba. W przypadku zachmurzenia, zapraszamy na prelekcję dotyczącą historii placówki, aktualnego wyglądu nieba, czy też pogawędki na tematy astronomiczne.

Wejście do obserwatorium jest odpłatne w wysokości 7 zł od osoby dorosłej, 5 zł dzieci od 5 do 18 lat. Dzieci do lat 5 - wstęp bezpłatny. Cena biletów zawiera 8% VAT. Czas przebywania w obserwatorium (pokaz, prezentacja) wynosi 30 minut. 

Pomimo wszelkich starań z naszej strony, może się zdarzyć konieczność zamknięcia obserwatorium w danym dniu. O zaistniałej sytuacji postaramy się poinformować Państwa odpowiednio wcześniej. Proszę pamiętać, że nie zawsze jest to możliwe, dlatego prosimy sprawdzać informacje o dostępności obserwatorium we własnym zakresie.