Pokazy nieba - informacje podstawowe.

Zapraszamy na cykl spotkań poświęconych wieczornym obserwacjom nieba. Pokazy odbywają się od marca do listopada raz w miesiącu, w sobotę w pobliżu nowiu Księżyca. W lipcu i sierpniu orgaznizowane są dodatkowe pokazy w każdy piątek i sobotę, poza dniami w pobliżu pełni Księżyca. Spotkania zaczynają się godzinę po zachodzie Słońca i trwają około 2,5-3 godzin. Pokazy obiektów mgławicowych organizowane są jedynie w pobliżu nowiu Księżyca (maksymalnie 7 dni przed i po nowiu). Obserwacje Księżyca, wraz z dostępnymi na niebie planetami mogą być organizowane poza pełnią Srebrnego Globu (maksymalnie do 2 dni przed i po pełni). Obserwacje prowadzone są "na żywo", bezpośrednio przez teleskop, bez wyświetlania obrazu na monitorze. W takich warunkach obiekty astronomiczne w teleskopie widzimy w odcieniach szarości, prócz planet i Księżyca - te widzimy kolorowo.

Informacja o terminie najbliższych pokazów podawana jest na stronie głównej obserwatorium, na tydzień przed planowanym spotkaniem. Również wtedy podawane są niezbędne instrukcje dotyczące możliwości uczestnictwa w pokazach. Harmonogram spotkań można znaleźć na dole tej strony.

Pokazy wymagają bezchmurnego nieba. W przypadku zachmurzenia spotkanie może być przesunięte na dalszy termin, lub odwołane.

 

Pokazy tematyczne

Podczas pokazów tematycznych prezentowane są obiekty opisujące jest jedno zagadnienie astronomiczne. Pokazy prowadzone są teleskopem o średnicy 35 cm. Obserwacje rozpoczynają się wizualnym poznawaniem najbardziej ciekawych gwiazdozbiorów, w dalszej części pokazów prezentowane są najciekawsze obiekty znajdujące się aktualnie na niebie, tematycznie ze sobą powiązane. Aktualnie bardzo dobrze sprawdzają się trzy programy obserwacyjne: pierwszy (obserwacje jesienno-zimowy) przedstawia ewolucję gwiazd, drugi (zimowo-wiosenny) prezentuje klasyfikację galaktyk i trzeci opowiadający historię letnich gwiazdozbiorów (sezon wiosenno-jesienny).

Program pierwszy obejmuje obserwacje obiektów głębokiego nieba, prezentujących etapy życia gwiazd. Przez teleskop obserwujemy obiekty, w których rodzą się gwiazdy, poszczególne etapy życia gwiazd (gromady otwarte, gwiazdy podwójne), oraz obiekty prezentujące śmierć gwiazd. Trudniejszym programem obserwacyjnym jest klasyfikacja galaktyk wg Hubble'a. Edwin Hubble, obserwując widma galaktyk, stworzył ich klasyfikację, jako kryterium przyjmując kształt galaktyki. Podczas obserwacji będzie możliwość zapoznania się z podstawowymi kształtami galaktyk. Ostatnim programem jest historia gwiazdozbiorów. W trakcie spotkania omawiane są gwiazdozbiory nieba letniego i ich historia, na podstawie mitologii greckiej. Po omówieniu gwiazdozbioru, następują obserwacje dwóch najciekawszych obiektów znajdujących się w danym gwiazdozbiorze. Obserwowane obiekty wybierane są przez prowadzącego pokazy, jeśli jednak interesuje Państwa jakiś szczególny obiekt, prosimy o kontakt w celu ustalenia możliwości jego zobaczenia.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc do 20, udział w pokazach nieba wymaga wcześniejszej rejestracji, za pomocą odpowiedniego formularza rejestracyjnego. Formularz otwierany jest odpowiednio wcześniej przed pokazami, a informacje o otwarciu można znaleźć w opisie najbliższego spotkania. 

UWAGA! Sama rejestracja nie jest jednoznaczna z uczestnictwem w pokazach!!!

 

Od marca, do połowy maja, oraz od września do końca listopada, możliwe jest zorganizowanie dwóch grup pokazów. Druga grupa rozpoczyna pokazy około północy. Grupy uczestników ustalane są na podstawie kolejności zgłoszenia, na którą nie mamy wpływu!.

Wybierając się na pokazy, prosimy o zapewnienie odpowiedniego, ciepłego stroju (noce bywają bardzo chłodne), zabrania ze sobą latarek (najlepiej diodowych). Podczas pokazów nocnych w obserwatorium bezwzględnie wymagana jest całkowita ciemność.

Koszt udziału w tematycznych pokazach nieba wynosi 20zł. od jednej osoby.

 

Otwarte pokazy nieba

W okresie wakacyjnym organizowane są otwarte pokazy nieba, na które nie ma konieczności rejestrowania się, wystarczy jedynie przyjść do Obserwatorium w wyznaczonym terminie i określonym przedziale czasowym. Pokazy odbywają się w piątki i soboty i polegają na obserwacjach naszego naturalnego satelity, jak i planet aktualnie dostępnych na niebie. W trakcie pokazów można również dostrzec dwa lub trzy najciekawsze obiekty mgławicowe, takie jak gromada kulista gwiazd, mgławica planetarna, czy też najciekawsze układy podwójne gwiazd. Pokazy rozpoczynamy tuż po zachodzie Słońca a kończymy około północy.

Obserwacje Srebrnego Globu prowadzone są przy 100x, 300x i 500x powiększeniu. Mniejsze pozwoli podziwiać Księżyc w całości i dostrzec wiele kraterów na jego powierzchni. Przy większych, na powierzchni Księżyca prócz szeregu mórz księżycowych będzie można dostrzec wiele kraterów, gór i szczelin. Można również zobaczyć dwa rodzaje gór i kraterów. Często widoczne są także rozpadliny czy kopuły księżycowe.

Planety obserwowane są głównie przy powiększeniu 300x, co pozwala dostrzec charakterystyczne twory na ich tarczach: pasów, czy Wielkiej Czerwonej Plamy na Jowiszu, pierścieni Saturna wraz z przerwą Cassiniego, czap polarnych i tworów albedowych na Marsie, jak również fazy Merkurego i Wenus.

Koszt udziału w otwartych pokazach nieba wynosi 10zł. od jednej osoby.

 

Terminarz spotkań

 Przedstawiamy przybliżony harmonogram kolejnych pokazów nieba. Szczegóły dotyczące najbliższych pokazów nieba można znaleźć tutaj.

Data Rodzaj pokazów
21.04 otwarte
19.05 tematyczne
9.06 tematyczne
16.06* tematyczne
23.06 otwarte
6.07** tematyczne
7.07 tematyczne
13.07** tematyczne
14.07 tematyczne
20.07** tematyczne
21.07 otwarte
27.07*** otwarte
3.08** tematyczne
4.08 tematyczne
10.08** tematyczne
11.08 tematyczne
17.08** otwarte
18.08 otwarte
8.09 tematyczne
15.09 otwarte
6.10 tematyczne
13.10 otwarte

 

* - pokazy odbędą się w przypadku braku możliwości zorganizowania spotkania w dniu 9.06
** - pokazy piątkowe odbywać się będą jeżeli liczba osób zarejestrowanych na pokazy sobotnie przekroczy 20 osób
*** - pokazy zaćmienia Księżyca   


Regulamin wieczornych pokazów nieba.

 

1. Organizacja wieczornych pokazów nieba.

 • Organizatorem wieczornych pokazów nieba jest Obserwatorium Astronomiczne im. T. Banachiewicza w Węglówce, na górze Lubomir, Węglówka 400, 32-412 Wiśniowa, zwanym dalej "Organizatorem", "Obserwatorium". Obserwatorium Astronomiczne administrowane jest przez Szkołę Podstawową w Węglówce, Węglówka 203, 32-412 Wiśniowa.
 • Wieczorne pokazy nieba są organizowane w ramach popularyzatorskiej działalności Obserwatorium i polegają na obserwacji przez teleskop wybranych obiektów astronomicznych.
 • Pokazy organizowane są maksymalnie dwa razy w miesiącu, w sobotę. Częstotliwość i termin pokazów uzależnione są od warunków pogodowych i fazy Księżyca.
 • Planowany termin pokazów ogłaszany jest odpowiednio wcześniej, z reguły na tydzień przed pokazami. W wyjątkowych przypadkach, opublikowanie terminu pokazów może ulec zmianie.
 • Brak szczegółowych informacji o pokazach na tydzień przed wstępnie ogłoszonym terminem oznacza, że termin może ulec zmianie! Osoby zainteresowane powinny we własnym zakresie sprawdzać informacje zamieszczane na stronie internetowej Organizatora.
 • Udział w pokazach jest odpłatny. Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi w zależności od rodzaju pokazów 10, lub 20zł (niezależnie od wieku). Płatności należy dokonać na miejscu, zaraz przed pokazami.
 • Ze względów organizacyjnych wymagana jest rejestracja uczestników.
 • Maksymalna liczba uczestników pokazów jednorazowo nie może przekroczyć 20 osób w przypadku pokazów tematycznych, w pokazach Księżyca może uczestniczyć 40 osób. Liczyć się będzie kolejność zgłoszeń.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania pokazów z przyczyn niezależnych. Informacja o odwołaniu pokazów zamieszczona zostanie na stronie internetowej Organizatora. Wiadomość o odwołaniu zostanie przesłana również na podany adres e-mail Uczestnika.

2. Kto może być uczestnikiem pokazów.

 • Uczestnikiem pokazów może być osoba pełnoletnia, lub niepełnoletnia pod warunkiem, że znajduje się pod opieką osoby pełnoletniej.
 • Ze względu na specyfikę obiektu, jakim jest Obserwatorium Astronomiczne, poruszanie się po nim może być utrudnione dla osób niepełnosprawnych. W przypadku chęci uczestnictwa w pokazach przez osoby niepełnosprawne prosimy przed rejestracją o kontakt z Organizatorem.
 • Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do udziału w pokazach nieba osób, co do których istnieje podejrzenie, że znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

3. Zasady rejestracji.

 • W celu rezerwacji miejsca na pokazach konieczna jest bezpłatna rejestracja. Każda osoba, która wyraża chęć udziału w pokazach powinna indywidualnie się zarejestrować.
 • Rejestracja polega na wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie internetowej Organizatora.
 • W formularzu należy wpisać imię, nazwisko i adres e-mail. Wpisanie inicjałów, lub błędne wypełnienie formularza skutkować będzie wykreśleniem z listy.
 • Formularz służy do rejestracji TYLKO JEDNEJ osoby. Na jedno imię i nazwisko można zarezerwować tylko jedno miejsce. Powtarzające się wpisy (nie dotyczy adresu poczty elektronicznej) będą automatycznie usuwane z listy.
 • Ze względu na zastosowany szablon formularza, Organizator nie ma możliwości dopisywania osób do listy, ani edycji wpisanych danych.
 • W celu uniknięcia nieścisłości, formularz udostępniany jest na dwa dni przed terminem pokazów. Pojawiać się będzie w środy o godzinie 18:00 (według zegara serwera na którym Organizator ma wykupioną domenę).
 • W wyjątkowych okolicznościach termin otwarcia formularza rejestracyjnego może zostać ustalony na inny dzień, lub przesunięty, o czym w miarę możliwości Organizator powiadomi zainteresowanych, umieszczając stosowną informację na stronie internetowej.
 • Rejestracji należy dokonać samodzielnie. Nie będą brane pod uwagę prośby o wcześniejszą rejestrację nadsyłane pocztą elektroniczną.
 • Jako potwierdzenie udanej rejestracji osoba rejestrująca się otrzymuje na podany adres e-mail stosowną wiadomość, a jej imię i nazwisko zostaje umieszczone na liście uczestników, bądź na liście rezerwowej, która tworzona jest w przypadku dużego zainteresowania pokazami.
 • Wspomniana lista umieszczona jest publicznie na stronie internetowej Organizatora, na co Uczestnik wyraża zgodę rejestrując się na pokazy nieba.
 • Otrzymanie wiadomości o której mowa w poprzednim punkcie NIE JEST JEDNOZNACZNE Z MOŻLIWOŚCIĄ WZIĘCIA UDZIAŁU W POKAZACH.
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za źle wpisane dane, szczególnie adres poczty e-mail, który jest jedyną formą kontaktu Organizatora z uczestnikami.
 • Lista zarejestrowanych osób tworzona jest w kolejności napływających zgłoszeń i jest ogólnie dostępna na stronie internetowej Organizatora. Jest ona publikowana na bieżąco, i będzie udostępniana w tym samym momencie, co formularz rejestracyjny.
 • Organizator nie wprowadza nieuzasadnionych zmian w kolejności zarejestrowanych osób. Zmiany w liście mogą nastąpić jedynie w przypadku usunięcia wpisu na wyraźną prośbę zarejestrowanej osoby.
 • W przypadku usunięcia osoby z listy uczestników, w przypadku gdy ta nie może przyjść, wolne miejsce przypada pierwszej osobie z listy rezerwowej, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • Osoby znajdujące się na liście rezerwowej, nie będą mogły uczestniczyć w wieczornych pokazach nieba.
 • Ostateczna lista uczestników zostaje ogłoszona o godzinie 21:00 w piątek poprzedzający pokazy. Do każdego uczestnika znajdującego na tej liście zostaje wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca uczestnictwo.
 • W wyjątkowych przypadkach, termin opublikowania listy uczestników może ulec zmianie, o czym Organizator w miarę możliwości poinformuje zarejestrowane osoby.
 • Osoby nagminnie rejestrujące się i nie biorące później udziału w pokazach, będą wpisywane na "czarną listę" i automatycznie usuwane z listy zarejestrowanych osób.
 • Edycja listy uczestników ("czarna lista", podwójne i wielokrotne wpisy, niepoprawne wpisy, itp.) odbywa się automatycznie raz dzienne.

4. Ochrona danych osobowych.

 • Dane osobowe osób zarejestrowanych są chronione zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Węglówce, Węglówka 203, 32-412 Wiśniowa.
 • Dane osobowe osób zarejestrowanych są przetwarzane w celach rejestracji, potwierdzenia uczestnictwa, przesłania Uczestnikom informacji organizacyjnych związanych z pokazami oraz przeprowadzenia wieczornych pokazów nieba.
 • Organizator gwarantuje osobom zarejestrowanym prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich usunięcia.
 • Ze względu na brak możliwości edycji danych przez Organizatora, nie ma możliwości zmiany danych osobowych. W takim przypadku, jedyną możliwością jest usunięcie danych z bazy.
 • Organizator informuje, iż dane osobowe osób zarejestrowanych (imię i nazwisko) zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora w celu ustalenia listy uczestników i listy rezerwowej, na co uczestnik wyraża dobrowolną zgodę. Brak wyrażenia takiej zgody uniemożliwi dokonania wpisu.
 • Adresy e-mail nie będą publicznie dostępne.
 • Dane osobowe osób zarejestrowanych oraz ich adresy e-mail nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a także zostaną całkowicie usunięte w najkrótszym możliwym terminie po zakończeniu pokazów. Z reguły jest to dzień po pokazach.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w pokazach.
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie w celu profilowania danych.

5. Przebieg pokazów.

 • Pokazy rozpoczynają się punktualnie o godzinie wskazanej przez Organizatora i podanej do wiadomości na stronie internetowej Organizatora. Trwają około 2.5 godziny.
 • W przypadku, gdy uczestnik spóźni się na pokazy, Organizator nie gwarantuje możliwości uczestnictwa w pokazach.
 • Pokazy odbywają się w zupełniej ciemności. Przy Obserwatorium na 15 minut przed rozpoczęciem pokazów oraz podczas ich trwania obowiązuje zakaz używania latarek oraz innych źródeł światła.
 • Podczas trwania pokazów uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń Organizatora. Uporczywe ignorowanie poleceń skutkuje wykluczeniem uczestnika z pokazów. W takim przypadku koszt uczestnictwa w pokazach nie jest zwracany.
 • Organizator gwarantuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca pokazu, nie odpowiada jednak za szkody wynikłe ze zignorowania zasad panujących na pokazach, szczególnie poruszanie się w miejscach niedozwolonych. Organizator przed pokazami zobowiązuje się do określenia miejsc w których można się poruszać.
 • Uczestnik zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować sobie transport na pokazy oraz transport powrotny. Organizator nie ma możliwości świadczenia usług transportowych i noclegowych.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty prywatne, uszkodzone w trakcie pokazów.
 • Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ogólno rozumianych przepisów BHP, z uwzględnieniem szczególnych warunków obecności w Obserwatorium (zupełna ciemność).
 • Uczestnik pokazów jest zobowiązany do pokrycia wszelkich strat materialnych wyrządzonych Organizatorowi, w przypadku, gdy powstały z winy Uczestnika pokazów.
 • Organizator nie prowadzi negocjacji w przypadku uszkodzenia mienia, bądź zdrowia, które zaszło pomiędzy Uczestnikami, bez udziału Organizatora.