szkola@weglowka.pl.

12 373 90 90

 

 

Od dnia 25 marca 2020 r.  do dnia 10 kwietnia 2020 r. dyżur w sekretariacie pełniony jest w  godz. 8:00 – 12:00 kontakt wyłącznie poprzez:

  • tel.: 12/373-90-90;
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • skrzynkę na korespondencję zamieszczoną na drzwiach wejściowych do szkoły.
 

Rekrutacja

Zgłoszenia dzieci do oddziałów przedszkolnych i szkoły podstawowej należy dokonywać poprzez:
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i skrzynkę na korespondencję zamieszczoną na drzwiach wejściowych szkoły.

Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Józefa w Węglówce

Od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. wszelkie zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze w szkole i oddziałach przedszkolnych są zawieszone.

WAŻNE!!! Zapoznaj się ze szczegółami zawieszenia zajęć dydaktycznych!
oraz informacjami dotyczącymi zdalnej pracy szkoły

Materiały dla uczniów znajdują się na tymczasowej stronie eszkola.weglowka.pl

Rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych SP 2020/2021

Rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. św. Józefa w Węglówce na rok szkolny 2020/2021

 

Informujemy, że od dnia 2 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. przyjmowane będą zapisy i wnioski dzieci z roczników 2014, 2015, 2016, 2017 do Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. św. Józefa w Węglówce na rok szkolny 2020/2021.

Dzieci zamieszkałe na terenie obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej  im. św. Józefa w Węglówce i objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym (rocznik 2014) są  przyjmowane  z urzędu na podstawie karty zapisu.

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym oddziale przedszkolnym nie biorą udziału w rekrutacji - rodzice składają jedynie deklarację na kolejny rok szkolny o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym oddziale przedszkolnym  w terminie do dnia 21 lutego 2020 r. Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne  z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym oddziale przedszkolnym od dnia 1 września nowego roku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone dla pozostałych dzieci na wniosek rodzica.

Więcej informacji w Regulaminie Rekrutacji do Oddziałów Przedszkolnych  w Szkole Podstawowej im. św. Józefa w Węglówce.

Dokumentację rekrutacyjną należy złożyć w sekretariacie szkoły w wyznaczonych terminach od godz. 7:30 do godz. 15:30.

 

Harmonogram rekrutacji do  oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

 

Lp.

Czynność

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1.        

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

do 21 lutego 2020 r.

 

2.        

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2-31 marca 2020 r.

15-19 kwietnia 2019 r.

3.       

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy prawo oświatowe

1-3 kwietnia 2019 r.

23-26 kwietnia 2019 r.

4.        

Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez  komisję  rekrutacyjną  listy  kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

6 kwietnia 2019 r.

29 kwietnia 2019 r.

5.        

Potwierdzenie  przez  rodzica  kandydata  woli  przyjęcia  w postaci pisemnego oświadczenia

6-8 kwietnia 2019 r.

29 kwietnia – 07  maja 2019 r.

6.        

Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez  komisję  rekrutacyjną  listy  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

15  kwietnia 2019 r.

08 maja 2019 r.