szkola@weglowka.pl.

12 373 90 90

Nauka zdalna i dni wolne od zajęć lekcyjnych

Poprawiono: 04 lipiec 2021

 19.04.2021

Nauka stacjonarna w oddziałach przedszkolnych i zdalna w szkole podstawowej.

Od dnia 19.04.2021 r. wznowiona jest praca stacjonarna w oddziałach przedszkolnych. Szkoły podstawowe (kl. 1-8) pracują cały czas z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


28.03.2021

Nauka zdalna w oddziałach przedszkolnych.

Od dnia 29.03.2021 r. do dnia 11.04.2021 r. zawiesza się prowadzenie zajęć w oddziałach przedszkolnych. Nauczyciele wychowawcy oddziałów przedszkolnych realizować będą zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


20.03.2021

Powrót uczniów do nauki zdalnej

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: Od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych w całym kraju.

Z kalendarza roku szkolnego 2020/2021: