szkola@weglowka.pl.

12 373 90 90

Komunikat Dyrektora SP w Węglówce.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

  1. Od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.

  2. Dla uczniów klas IV-VIII nauczanie zdalne zostało przedłużone do 31 stycznia 2021 r.

Wewnętrzna procedury bezpieczeństwa związane z epidemią SARS-CoV-2 dostępne są w zakładce Ogłoszenia.

Pobierz bezpośrednio.


Informacje dotyczące wyżywienia dostępne są w zakładce Ogłoszenia.

Witaj Szkoło!

Przeminął sierpień, skończyły się wakacje.  Jak co roku 1 września zabrzmiał szkolny dzwonek, jednak tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego wyglądało nieco inaczej…

Ostatniego dnia wakacji na wieczornej Mszy św. społeczność szkolna  dziękowała za szczęśliwie przeżyte wakacje i prosiła – również za wstawiennictwem patrona naszej szkoły św. Józefa,  o zdrowie, siły i powodzenie w kolejnych miesiącach wytężonej pracy nad zdobywaniem nowej wiedzy i umiejętności.

1 września stosując się do zaleceń sanitarnych rok szkolny witali kolejno: od godziny 8:00 uczniowie klasy I szkoły podstawowej oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych wraz z rodzicami.  O godzinie  9:00 już bez towarzystwa rodziców, w swoich salach lekcyjnych,  ze swoimi wychowawcami spotkali się uczniowie klas II –IV, a o 10:00 rok szkolny powitali uczniowie klas V-VIII.

Mimo, że rozpoczęcie było mniej uroczyste niż zazwyczaj, bardzo się cieszymy, że po tak długiej  nieobecności możemy znów razem się spotkać. Życzymy całej społeczności szkolnej, aby nowy rok szkolny 2020/2021  był czasem wielu sukcesów dla każdego z nas, a przy naszym wspólnym wysiłku i trosce o bezpieczeństwo własne i innych - nauka w szkole odbywała się bez zakłóceń,  aż do ostatniego szkolnego dzwonka zapowiadającego wakacje…